Vô Thượng Thần Đế

Vô Thượng Thần Đế là một phim cập nhật nội dung hàng tuần vào thứ 2 và thứ 6. Chính là Tiên Vương Mục Vân cùng với 9 vợ: Mạnh Tử Mặc, Tần Mộng Dao, Diệp Tuyết Kỳ, Tiêu Doãn Nhi, Vương Tâm Nhã, Cửu Nhi, Diệu Tiên Ngữ, Minh Nguyệt Tâm, Bích Thanh Ngọc cùng những cảnh giới như Nhục Thân-Linh Khiếu-Thông Thần-Niết Bàn-Tam Chuyển Chi cảnh-Vũ Tiên cảnh - Sinh Tử cảnh, tiên giới Nhân Tiên - Địa Tiên - Thiên Tiên - Huyền Tiên - Chân Tiên - Kim Tiên - Đại La Kim Tiên - Tiên Vương - Tiên Đế, Thần giới Hư Thần - Chân Thần - Địa Thần - Thiên Thần - Thần Quân - Thần Vương - Thần Hoàng - Thần Ch

Vô Thượng Thần Đế là một phim cập nhật nội dung hàng tuần vào thứ 2 và thứ 6. Chính là Tiên Vương Mục Vân cùng với 9 vợ: Mạnh Tử Mặc, Tần Mộng Dao, Diệp Tuyết Kỳ, Tiêu Doãn Nhi, Vương Tâm Nhã, Cửu Nhi, Diệu Tiên Ngữ, Minh Nguyệt Tâm, Bích Thanh Ngọc cùng những cảnh giới như Nhục Thân-Linh Khiếu-Thông Thần-Niết Bàn-Tam Chuyển Chi cảnh-Vũ Tiên cảnh - Sinh Tử cảnh, tiên giới Nhân Tiên - Địa Tiên - Thiên Tiên - Huyền Tiên - Chân Tiên - Kim Tiên - Đại La Kim Tiên - Tiên Vương - Tiên Đế, Thần giới Hư Thần - Chân Thần - Địa Thần - Thiên Thần - Thần Quân - Thần Vương - Thần Hoàng - Thần Ch
(Đánh giá /10 từ 8 thành viên)

355/352 2020 26,723 Lượt Xem


Background
Thông tin phim
  • Tập mới: 355 354 353
  • Trạng thái: Đang tiến hành
  • Số người theo dõi: 45
  • Điểm: 8.4 || 652 đánh giá
  • Năm phát hành: 2020
Nhà Cái Uy Tín